Bílé Karpaty

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Provozní podmínky

Provozní podmínky:
Pobyty začínají převzetím rekreačního objektu v den nástupu mezi 14 16 hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin.
KAUCE:
Při nástupu pobytu požadujeme složení kauce ve výši 2.000,- Kč.
Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku. Zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce
.
Provozní a všeobecné podmínky pobytu
OBJEDNÁVKA /předběžná rezervace/:
Kontakty:
tel: +420 737 029 741, +420 739 912 274
(SMS, el.pošta, písemně)  
pokud na Váš e-mail neodpovíme do 48 hodin kontaktujne nás telefonicky nebo SMS
Do objednávky uvádějte:
Jméno a příjmení
Ulici, město, PSČ, telefon
Datum příjezdu /a přibližnou hodinu/ - datum odjezdu
Počet osob dospělých a počet dětí (do 15 let) s požadavkem na dětské postýlky
REZERVACE A ZÁLOHA:
Pro závaznou rezervaci termínu požadujeme zálohu rovnající se výši pronájmu objektu v daném období za tři noci zaslanou na náš účet, který Vám obratem sdělíme zároveň s potvrzenou objednávkou.  
V případě víkendového pobytu je záloha 2.000 až 3.000,-
Záloha je následně započítána do ceny pobytu.
Předběžné rezervace rušíme pokud nedojde k úhradě zálohy v termínu zaslaném s potvrzenou objednávkou.
V chalupě je zákaz kouření a používání otevřeného ohně !
Krátkodobé pobyty -  víkend nebo 3 noci - kratší neposkytujeme.

Ukončení pobytu ze strany pronajímatele:

jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:
na pobyt  nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen  
dojde ke  svévolnému  zvýšení počtu osob během doby pobytu  / bez vědomí ubytovatele /
dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně

upozorňujeme, že ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za služby !
Platba za pobyt, kauce  a rekreační poplatek jsou vyúčtovány v den příjezdu, v den odjezdu pak doplatek za spotřebovanou el. energii a plyn (podle odečtu měřičů).
Lůžkoviny a ložní prádlo mezi turnusy zajišťuje ubytovatel.
V chalupě se přezouvá, takže vhodnou obuv si vezměte s sebou !!!
Zákazník (nájemce) je povinen svým počínáním předcházet nebezpečí poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru, a to po celou dobu pobytu (nájmu).
Z bezpečnostních důvodů zákazník (nájemce) nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.
KAUCE:
Při nástupu pobytu požadujeme složení kauce ve výši 2.000,- Kč.
Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku.
Zákazník je povinen odevzdat chalupu s příslušenstvím ve stejném stavu, v jakém je převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na srážku z kauce.
Aktualizace :
aktualizace obsazenosti je prováděna 1x denně
objednávky jsou vyřizovány podle data a času doručení
Stornovací podmínky:
Zákazník má právo od objednávky odstoupit (SMS, el.poštou nebo písemně) bez storno poplatků nejpozději 30 dnů před objednaným termínem nástupu  /u hlavní sezony letní je lhůta na odstoupení od objednávky 60 dnů před termínem nástupu/. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení (SMS, el.pošty nebo písemného dokladu) o zrušení objednávky ubytovateli.
Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy.
/na nemoc či zásah vyšší moci, který vám znemožní pobyt Vám po dohodě sjednáme odpovídající pojištění - 120,-Kč osoba/pobyt - vrácení 80% ceny rezervační zálohy/
Storno poplatky se neplatí pokud :
zákazník za sebe zajistí náhradu
podaří se nám obsadit odřeknutý termín
Pojištění pobytů:
Objednaný pobyt využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.
Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.
Pobyty začínají převzetím rekreačního objektu v den nástupu mezi 14 16 hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky